तरंग – निर्मिती, प्रकार आणि विवेचन Waves – Creation, Types and More