वैशेषिक सूत्रे (Ancient Indian Physics )

पदार्थांच्या अंगांचा अभ्यास Studying the facets of Padartha

अधिक माहिती: पदार्थधर्मसंग्रह – प्रशस्तपाद ऋषी