संपर्क साधा Contact Us

फिजिक्स मजेशीर करण्याच्या प्रयत्नात मी तुमची मदत करू शकेन असे वाटत असल्यास जरूर मला इमेल पाठवा किंवा माझ्या Facebook Page वर या. आपलं स्वागत आहे.

Email ID:

aniket_kavathekar@yahoo.com

aniket_kavathekar@outlook.com

Facebook Page:
https://www.facebook.com/marathiSciTech/?ref=bookmarks
LinkedIn Page:
https://www.linkedin.com/in/aniket-kavathekar-95b5532/