Author: scitechinmarathi

प्रकरण ५.२.५ पाकज उत्पत्ती PROCESS OF BAKING

८.५: १०६.१९-पार्थिवपरमाणुरूपादीनाम्पाकजोत्पत्तिविधानम् । The process whereby the color etc are produced in the atom of Earth by baking is as follows:[…]

प्रकरण ५.२.४ स्पर्श TEMPERATURE

८.४: १०६.८-स्पर्शस्त्वगिन्द्रियग्राह्यः । Touch/Temperature is perceived by the tactile or cutaneous organ. क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिःत्वक्षहकारीरूपानुविधायीशीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्त्रिविधः ।[…]

प्रकरण ५.२.३ गंध SMELL

गंध SMELL ८.३: १०५.२३-गन्धोघ्राणग्राह्यः । Odour is perceived by the nose. पृथिवीवृत्तिःघ्राणसहकारीसुरभिरसुरभिश्च । अस्यापिपूर्ववदुत्पत्त्यादयोव्याख्याताः ॥ It subsists in Solids. It aids the nose. It is good and bad. Its creation and destruction is like those […]

प्रकरण ५.२.२ रसना TASTE

८.२: १०५.८-रसोरसनग्राह्यः । Taste is perceived by the tongue. पृथिव्युदकवृत्तिःजीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तम्रसनसहकारीमधुरांललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्नः। अस्यापिनित्यानित्यत्वनिष्पत्तयोरूपवत् ॥ It subsists in Solids and Liquids. It is the cause of the sustaining of life, of developing the body, producing strength and bringing […]

विजेची गोष्ट २: शॉक देणारे मासे, कॅव्हेंडिश, विजेचा प्रभार(electric charge ) आणि विजेची तीव्रता (electric potential difference ) 

तशी ती अजून एक अमावास्येची रात्र म्हणावी लागली असती आणि विक्रम राजाच्या कर्तव्य रत जीवनातल्या, अव्याहत कष्टात झोकून देऊन प्रजाहित पाहणाऱ्या खडतर जीवनात फार `उठून दिसलीच नसती पण राजाच्या दरबारात त्या दिवशी एका कसल्याशा मांत्रिकाने […]

विजेची गोष्ट : १: वीज काय आहे आणि ती वाहते कशी (Electricity: What it is and how does it flow?)

(~ इस  १७०० ते ~ इस १७६०) अमावास्येच्या अतिभयंकर रात्री तशा विक्रमासाठी नित्याच्याच झालेल्या. राजाच्या आयुष्यातला रोजचा दिवस नवा.   आजच तो प्राणिशाळेत जाऊन आला होता  भयंकर प्राण्यांच्या सान्निध्यात राहून राहून माणसांना जसं त्या प्राण्यांना कसं वागवावं याचं ज्ञान होत जातं, त्या […]

Electromagnetism चा बहुमुखी  वैश्वानल  : बरसणारे इलेक्ट्रॉन्स, वेटोळे घालणारे चुंबकत्व, उधळणारे  फोटॉन्स,…,आणि फॅरेडेची अफाट बुद्धिमत्ता         

अशीच एक  पावसाळी, घोर अपरात्र वाटावी अशी अवसेची रात्र. दूर जिथे पाहावे तिथपर्यंत काळा कभिन्न अंधार पडलेला. आकाशात काळे ढग दाटून आल्याने रात्रीचा गडद पणा अधिकच वाढवलेला… क्षितीजाच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत ढगांचा वेढा पडल्यावर, साऱ्या आसमंताला बंदिवासात टाकल्यावर, जेलरने […]

Four fundamental forces  बहुरूपी, बहुढंगी, बहुत ‘लोकां’सी चालवणाऱ्या बलांची चतुरंग सेना 

राजा विक्रमाच्या राज्यात अभूतपूर्व अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. विक्रमाच्या राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वातच एक भयंकर रोगाची साथ आली होती. नवा रोग, नवी लक्षणे, नवीन उपचार, नवीन लस या सर्वात जगाचं लक्ष तर होतंच पण या रोगामुळे […]

पदार्थ जडरूप (मॅटर) असो वा ऊर्जारूप (एनर्जी), प्रकाश कायमच सोबतीला असतो.. (e = m. c^2)

आज राजा विक्रमाच्या राजदरबारात राजगुरूंनी रामायणकथा ऐकवली. एक दोन  दिवस नव्हे तर पूर्ण आठवडाभर. रामाची कहाणी, म्हणजे विष्णूच्या अवताराची कहाणी, लहानपणापासून रामाचं दिसलेलं`शौर्य, धैर्य, मग गुरुगृहातून घरी आल्यावर लगेचच गुरु विश्वामित्र यांच्या यज्ञाचे राखसांपासून रक्षण […]