Category: Uncategorized

लहरी:द्रव्यांमधल्या धडकांचे बातमीदार   (Waves: The News Reporters of Interactions among elements) 0

लहरी:द्रव्यांमधल्या धडकांचे बातमीदार   (Waves: The News Reporters of Interactions among elements)

राजा विक्रमाचं राज्य जुनं, राजदरबाऱ्यांची आणि प्रजाजनांची निष्ठा प्रबळ, प्रजेचा राजावर, राज्याच्या तत्वनिष्ठतेवर नितांत विश्वास.. राज्य टिकणे, राज्याची संस्कृती टिकणे, राज्याचे भूप्रदेश शत्रूला न...

क्वांटम फिजिक्स किंवा ‘तळ्यात की मळ्यात’ फिजिक्स (..Why Quantum Physics is also the Probabilistic Physics) 0

क्वांटम फिजिक्स किंवा ‘तळ्यात की मळ्यात’ फिजिक्स (..Why Quantum Physics is also the Probabilistic Physics)

विक्रम राजा जरा चिंतेतच पडला होता. तसा राजा अनुभवी , कर्तबगार, कर्तव्यकुशल होताच होता पण तरीही कुठल्याच बाबतीत त्याला म्हणावा तसा निश्चितपणा जाणवत नव्हता....

आली लहर केला कहर (.. Of Various States of Matter, Oscillations, and Waves) 1

आली लहर केला कहर (.. Of Various States of Matter, Oscillations, and Waves)

माणसां माणसात तरी किती प्रकार असतात बरं.. व्यक्ती तितक्या वल्ली.. जेवढी माणसं तेवढे त्यांचे प्रकार.. पण त्यांच्यातही वेगवेगळ्या पदधतीने गट पाडता येतातच.. उदाहरण द्यायचं...

x, y आणि माणसांची अंदाज बांधायची हौस (Why do we need algebraic equation?) 0

x, y आणि माणसांची अंदाज बांधायची हौस (Why do we need algebraic equation?)

विक्रम राजा एक राज्यासाठी मोठी स्वप्न पाहणारा आणि ती स्वप्नं केवळ झोपेतच न पाहता ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटणारा, त्यासाठी आवश्यक असणारी सामग्री कशी जमवता...

फिजिक्सचे नियम बनवतं कोण, बदलतं कोण आणि कशासाठी ? (Character of Physical Laws) 0

फिजिक्सचे नियम बनवतं कोण, बदलतं कोण आणि कशासाठी ? (Character of Physical Laws)

बदल हा सृष्टिनियमच…… वारंवार सामोऱ्या येणाऱ्या घटनांच्या निरीक्षणातून, त्यांच्या परिणामातून होणाऱ्या बोधातून काही थोडक्यात पण महत्वाचं असं लिहून ठेवण्याची माणसाची जुनी सवयच.. काही वेळा...

पृथ्वीकडून चंद्राकडे उड्डाण..(What it takes to overcome Earth’s Gravitational Force) 0

पृथ्वीकडून चंद्राकडे उड्डाण..(What it takes to overcome Earth’s Gravitational Force)

विक्रम राजाचा आजचा दिवस एकंदरीतच थकवणारा आणि ताण तणावाचा होता. पावसाळ्याचा हंगाम, धो धो पाऊसधारा डोंगरांवरून, घरांवरून, घाटांवरून, मंदिरांवरून, गोशाळांवरून दणादण उड्या घेत नुसत्या...

पदार्थ..वरवर गुडबॉय..पण खऱ्यात मात्र दंगेखोर, मनमौजी कारटं..(Here Starts the journey of Quantum Physics) 0

पदार्थ..वरवर गुडबॉय..पण खऱ्यात मात्र दंगेखोर, मनमौजी कारटं..(Here Starts the journey of Quantum Physics)

पुन्हा अशीच एक काळी किर्र अंधारी रात्र.. काळेपणाचा अतिशय दाट थरच जणू ठरवून कोणी पसरला असावा.. घट्ट काजळी पूर्ण आकाशभर अंथरलेली.. इतकी दाट की...

पदार्थांची हालचाल (Motion)..कधी शिस्तीत, एकसारखी(Uniform)..तर कधी सुस्त तर कधी सैराट (Non-uniform) 2

पदार्थांची हालचाल (Motion)..कधी शिस्तीत, एकसारखी(Uniform)..तर कधी सुस्त तर कधी सैराट (Non-uniform)

विक्रम राजाचं सैन्य म्हणजे एक अतिशय उत्तम, नावाजलेलं सैन्य. कुठंही ढिसाळपणा नाही, शिस्त, पराक्रम यात नाव ठेवायला जागा नाही. आजच त्याच्या सैन्याचं संचलन तो...

पदार्थांच्या हालचाली आणि भूमिती (Geometry of Motions – Linear, Non-Linear, Periodic and Circular Motion) 0

पदार्थांच्या हालचाली आणि भूमिती (Geometry of Motions – Linear, Non-Linear, Periodic and Circular Motion)

राजा विक्रमाला बुद्धिबळ खेळण्याची भारीच हौस होती. त्यात तो अतिशय निष्णात होता. खास करून समोरचा माणूस कधी कोणती चाल खेळेल मग त्यावर मी काय...

error: Content is protected !!