Tagged: elastic force

कोणती गोष्ट किती ताणायची हे कळलं पाहिजे! (Tensile Forces and Young’s Modulus) 2

कोणती गोष्ट किती ताणायची हे कळलं पाहिजे! (Tensile Forces and Young’s Modulus)

असाच एका घनघोर रात्री राजा विक्रम जंगलाची तीच अंधारी पण ओळखीची झालेली वाट चालत होता. एकटे चालत असताना त्याच्या मनात दरबारातील लोकांचे चेहरे तरळू...

Advertisements
error: Content is protected !!