Tag: history of physics

विजेची गोष्ट २: शॉक देणारे मासे, कॅव्हेंडिश, विजेचा प्रभार(electric charge ) आणि विजेची तीव्रता (electric potential difference ) 

तशी ती अजून एक अमावास्येची रात्र म्हणावी लागली असती आणि विक्रम राजाच्या कर्तव्य रत जीवनातल्या, अव्याहत कष्टात झोकून देऊन प्रजाहित पाहणाऱ्या खडतर जीवनात फार `उठून दिसलीच नसती पण राजाच्या दरबारात त्या दिवशी एका कसल्याशा मांत्रिकाने […]

विजेची गोष्ट : १: वीज काय आहे आणि ती वाहते कशी (Electricity: What it is and how does it flow?)

(~ इस  १७०० ते ~ इस १७६०) अमावास्येच्या अतिभयंकर रात्री तशा विक्रमासाठी नित्याच्याच झालेल्या. राजाच्या आयुष्यातला रोजचा दिवस नवा.   आजच तो प्राणिशाळेत जाऊन आला होता  भयंकर प्राण्यांच्या सान्निध्यात राहून राहून माणसांना जसं त्या प्राण्यांना कसं वागवावं याचं ज्ञान होत जातं, त्या […]

प्रकरण ५.२: गुणपदार्थः – द्रव्यांच्या गुणांविषयी सविस्तर (Details regarding the Properties of Material and Non-material Substances)

(Translation Under Progress) प्रकरण ५.२.१: रूप COLORS प्रकरण ५.२.२ रसना TASTE प्रकरण ५.२.३ गंध SMELL प्रकरण ५.२.४ स्पर्श TEMPERATURE प्रकरण ५.२.५ पाकज उत्पत्ती PROCESS OF BAKING प्रकरण ५.२.६ संख्या NUMBER प्रकरण ५.२.७ परिमाण DIMENSION प्रकरण […]