Tag: technologies

फिजिक्सवाले इतके प्रयोग नक्की का करतात रे भौ? (Importance of Experiments in Physics)

विक्रमाच्या नवीन राजवाड्याचं काम सुरु झालं एकदाचं. पण जसं काम सुरु झालं तसं कल्पनेतला महाल आणि वास्तवातलं बांधकाम यात मेळ घालणं अवघड होऊ लागलं. विक्रमाला हव्या असलेल्या गोष्टी, महालाच्या खोल्यांची हवी असलेली रचना, त्याच्या राज्यातले […]