Tag: term exam

Exam Special: भर एक्झाम हॉल मध्ये पेपर लिहिताना डोकं ब्लॅंक होतं, उत्तरच सुचत नाही तेव्हा…!!! (Use of mind-mapping technique while trying to remember answers in exam hall)

राजा विक्रम जसा कर्तव्य निष्ठुर, न्यायप्रिय आणि प्रजाप्रिय राजा होता तसा तो प्राणीप्रिय राजा ही होता आणि त्याला ही प्राणी अतिशय आवडत असत. राजा विक्रम जेव्हा अश्वशाळेत जाई तेव्हा सारे घोडे खिंकाळू लागत, जणू काही […]